4122604-2 โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน
ผู้สอน

สุนันทา กลิ่นถาวร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
4122604-2 โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13996

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและวิธีการใช้โปรมแกรมสำเร็จรูปที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ระบบฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์เวอร์คชีต เวอร์ดโปรเซสเซอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.