homeอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ปวส.2/1 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2/2557
personperson_add
อิเล็กทรอนิกส์กำลัง ปวส.2/1 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2/2557

ผู้สอน
ภราดร บัวปอน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
อิเล็กทรอนิกส์กำลัง ปวส.2/1 ช่างไฟฟ้ากำลัง 2/2557

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14020

สถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพฝาง

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ปวส.2/1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังที่ สาขางาน การติดตั้งไฟฟ้า ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2557


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.