ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2.1

นายนันท์ ก้อคำ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2.1