homeงานทะเบียน
person
งานทะเบียน

ผู้สอน
นาย ประเสริฐ ศรีสมพร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
งานทะเบียน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1407

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับครูโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ รับ - ส่ง งาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)