เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาจีน ๑ กลุ่มเรียนวันอังคาร

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาที่ลงเรียนรหัสวิชา CN11101 ภาษาจีน 1 กลุ่มเรียนวันอังคาร