ภาษาจีนอ่าน-เขียน 2
ผู้สอน

วีระศักดิ์ ภาพพา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาจีนอ่าน-เขียน 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14072

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สำหรับการเรียนการสอน การส่งงาน เก็บคะแนนในรายวิชาภาษาจีน 2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.