เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

929-100 Principle of economics

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

หลักเศรษฐศษสตร์เบื้องต้น สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์