การอบรมผู้บริหารสถานศึกษากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น


ผู้สอน
ดร. กฤษดา กรุดทอง
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 8 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การอบรมผู้บริหารสถานศึกษากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

รหัสวิชา
1412

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำอธิบายวิชา

วันที่ 23 ธันวาคม 2554 เวลา 900-1600 น.

ณ ห้องประชุมช่อแก้ว 80 คน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books