ผู้สอน
นาง กันทิมา แสงใส
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 สำหรับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14151

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์เท่านั้น