ชั้น ม.1/1


ผู้สอน
นาง ภัทณี วงสกุล
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 10 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้น ม.1/1

รหัสวิชา
1416

สถานศึกษา
โรงเรียนอุตรดิตถ์

คำอธิบายวิชา

วิชาเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุตรดิตถ์

สมาชิมีทั้งหมด  40 คน  เป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทย์ - คณิต 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books