เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้น ม.1/1

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิชาเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุตรดิตถ์

สมาชิมีทั้งหมด  40 คน  เป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทย์ - คณิต