ผู้สอน
นาย กาญบัญชา พานิชเจริญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

2/2557 CPE2238 วิชาปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14165

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์