14136
ผู้สอน

สกุลรัตน์ แหล่งหล้า

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
14136

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14226

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำอธิบายชั้นเรียน

swu366


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.