ผู้สอน
ภัทราลาดา ศรีสด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

กิจกรรมคณิตศาสตร์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14258

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


คำอธิบายชั้นเรียน

กิจกรรมทางคณิตศาสตร์ เพื่อฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์