ห้องเรียนภาษาไทย ชั้น ป.4


ผู้สอน
นางสาว นวลลาวัลย์ ต๊ะลิสังวาลย์
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ห้องเรียนภาษาไทย ชั้น ป.4

รหัสวิชา
1426

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหล่ายท่า

คำอธิบายวิชา

หลักภาษาไทยสำหรับ ป.4


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books