homeห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ป.5
person
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ป.5

ผู้สอน
นางสาว นวลลาวัลย์ ต๊ะลิสังวาลย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ป.5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1428

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

       ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

การใช้โปรแกรมไมโครซอฟเอ็กเซลเบื้องต้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)