ปวส2

คำอธิบายชั้นเรียน

1. การบัญชีต้นทุน2

2.การสอบบัญชี