ผู้สอน
ธวัช นุัยผอม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

763-348 Credit Management


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14357

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมาย ขอบเขตและประเภทของสินเชื่อ การตัดสินใจในการให้สินเชื่อ การกำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายการให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน การพิจารณาโครงการ การควบคุมและติดตามหนี้ วิธีปฏิบัติกับหนี้สูญ ข้อปฏิบัติทางกฎหมายเกี่ยวกับสินเชื่อ การใช้สินเชื่อต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การเรียกเก็บเงินต่างประเทศ การใช้ระบบข้อมูลในการบริหารสินเชื่อ