เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาหลักการถ่ายภาพ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นรายวิชาแกนของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ เทอม 2/2557