การสร้างแอนิเมชั่น 3 มิติและสเปเชียลเอฟเฟกต์

พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายชั้นเรียน

การสร้างแอนิเมชั่น 3 มิติและสเปเชียลเอฟเฟกต์