English 23101


ผู้สอน
นาย เสน่ห์ ไม้แสนดี
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 11 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
English 23101

รหัสวิชา
1443

สถานศึกษา
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

คำอธิบายวิชา

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 23101  ม. 3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books