เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชัยยุทธ์ ตันประเสริฐ

โรงเรียนบางปะหัน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2