เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทิวาพร โคตรภักดี

โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5