คอมพิวเตอร์

พรปวีณ์ ศรีสุพรรณ

โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5