เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(คอมฯ) ป.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อดิพงศ์ ชาติประมง

โรงเรียนวัดคานหาม

รายวิชาคอม ป.4