การออกแบบสื่อการสอนอย่างมืออาชีพ

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคนิคการสร้างสื่อการเรียน จากเครื่องมือต่างๆ