ห้องวิชา วิสาหกิจชุมชน ...ID 4011


ผู้สอน
นาย สมพงศ์ ตันติวงศ์ไพศาล
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ห้องวิชา วิสาหกิจชุมชน ...ID 4011

รหัสวิชา
1453

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยชีวิต สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

คำอธิบายวิชา

วิชา วิสาหกิจชุมชน  โดย อ.สมพงศ์  ตันติวงศ์ไพศาล  ปีการศึกษา ฦ๒๕๕๔ เทอมที่สอง

วันที่ ๘ ม.ค. ๒๕๕๕....ห้อง H 107 

ความรู้ความเข้าเรื่องวิสาหกิจชุมชน...

ความหมาย/ความสำคัญ ของวิสาหกิจชุมชน

การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

ตัวอย่างความสำเร็จและล้มเหลว

การบ้าน....


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books