วิชาคอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

สวัสดี! คับ พวกหัวเกรียน ม.3/1