วิชาคอมพิวเตอร์

อังกอ ลอดช่อง

อาเวามารีอา

คำอธิบายชั้นเรียน

สวัสดี! คับ พวกหัวเกรียน ม.3/1