ผู้สอน
เดชประวีร์ แสนกล้า
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14557

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านชุมแสง ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องคอมพิวเตอร์