ดนตรีศึกษา

นายศักดิ์นรินทร์ สินศิริ

โรงเรียนบ้านจะเนียว

คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องดนตรีศึกษา