ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ยาวาเฮร์ ตาฮา

โรงเรียนบ้านสมาหอ

คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มนักเรียนปีการศึกษา 2558