ผู้สอน
อาภรณ์ ภู่พัทธยากร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การพยาบา่ลมารดาทารกหลังคลอด


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14611

สถานศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี ตรัง


คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาสำหรับ นศ.ปีที่ 3