สุขภาวะ สุขภาพ
ผู้สอน

จารุวรรณ ศุภศรี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
สุขภาวะ สุขภาพ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14612

สถานศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

คำอธิบายชั้นเรียน

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.