ม.4 วิชาวิทยาศาสตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

เรื่องปิโตรเลียม