เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Internet for Learning

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Aj. Grapezy Petnat

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แนวคิดระบบการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กระบวนการทำงานในระบบอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง บริการต่างๆ บนเครือข่าย ทดลองใช้บริการบนเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ศึกษาระบบสืบค้นในอินเทอร์เน็ต การสร้างและนำข้อมูลเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต การนำอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน