ชั้นม.3


ผู้สอน
นาง ทับทิม ชัยชะนะ
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นม.3

รหัสวิชา
1469

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านตาลเหนือ

คำอธิบายวิชา

นักเรียนชั้น ม.3 เป็นนักเรียนที่มีความรับผิดชอบ  สนใจและรับผิดชอบงานได้ดี มีความประพฤติเรียบร้อย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books