เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

My friends

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การพูดประวัติส่วนตัว การสอบถามข้อมูลส่วนตัว ประโยคคำถามและตอบข้อมูลส่วนตัว การใช้คำคุณศัพท์ในการเปรียบเทียบขั้นกว่า ประโยคบรรยายลักษณะบุคคลหรือสัตว์ การถามตำแหน่งของสถานที่ ประโยคคำถามและตอบเกี่ยวกับตำแหน่งของสถานที่ การใช้สำนวนต่างๆในการสนทนาทางโทรศัพท์ การเขียนประโยคบรรยายที่ตั้งของสถานที่ คำศัพท์ที่มีเสียง -)l- และเสียง bl ประกอบ