ผู้สอน
นางสาว นภาวรดี เรืองเดช
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14983

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านทัพเซียม


คำอธิบายชั้นเรียน

การงานอาชีพ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.