ผู้สอน
ปิ่นฤทัย สายทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชาคณิตศาสตร์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14988

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม


คำอธิบายชั้นเรียน

ผู้สอน 1 คน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.