เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ละเมียด สมบูรณ์พงศ์

โรงเรียนบ้านโป่งคอม

คอมพิวเตอร์ จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์หลักๆ ของคอมพิวเตอร์ แต่ละส่วนนั้นมีความแตกต่างกันไป และวิธีการดูแลรักษาก็แตกต่างกันออกไป เมื่อเราใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้ก็ควรศึกษารายละเอียดต่างๆ ให้รอบคอบ การใช้งานอย่างถูกวิธีก็จะช่วยให้อุปกรณ์ต่างๆ อยู่กับเราไปนานแสนนานเลยทีเดียว ส่วนใครที่พอจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์อยู่บ้าง ก็ควรที่จะถอดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาเช็ดถู เป็นการทำความสะอาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเราเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานมากยิ่งขึ้น แต่ถ้าไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ก็ไม่ควรทำเด็ดขาดเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายและเกิดความเสียหายได้