ผู้สอน
รัตนาพร จันทรเสนา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาไทย ป.1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15007

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น


คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถจดจำพยัญชนะไทยได้ทั้ง 44 ตัว