วิชาคณิตศาสตร์ป.5

คำอธิบายชั้นเรียน

ครู 1 คนนักเรียน 1 คน