ผู้สอน
ปาริชาติ เชียงสากุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คณิตศาสตร์ชั้นป.4


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15046

สถานศึกษา

โรงเรียบบ้านบุกะสัง


คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนให้เข้าใจแล้วจึงทำแบบฝึกหัด