การพัฒนาหลักสูตร 56E102 (กลุ่มวันศุกร์)
ผู้สอน

Juraisiri Choorak

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การพัฒนาหลักสูตร 56E102 (กลุ่มวันศุกร์)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15068

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพครูที่จัดให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ทุกคนได้เรียนในรายวิชานี้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.