ผู้สอน
นาง จุฑารัตน์ บำรุงธนทรัพย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15074

สถานศึกษา

วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา


คำอธิบายชั้นเรียน

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ กลุ่มสาระนาฏศิลป์ไทย (ละคร) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ระบำพรหมาสตร์ (36 ชั่วโมง)