ภาษาไทย ม.5
ผู้สอน

นาย โกญจนาท คูณพูล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทย ม.5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15079

สถานศึกษา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.