Grammar1: Article

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน


ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้ตามลิงค์วิดีโอนี้เลยนะคะ จะเริ่มจาก Grammar พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงค่ะ

สะดวกสำหรับการเรียนที่บ้านนะคะ