เรียนภาษาญี่ปุ่นจากเพลง

Patcharintra Tintai

โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

คำอธิบายชั้นเรียน