วิชาคณิตศาสตร์ ป.1


ผู้สอน
นางสาวภัทรกันย์ ทองดี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 5 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาคณิตศาสตร์ ป.1

Class ID
15182

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
คำอธิบายวิชา

เพื่อการเรียนการสอน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)