อนุบาล2/2
ผู้สอน

เนตรนภา ทรัพย์พาลี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
อนุบาล2/2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15186

สถานศึกษา
โรงเรียนแสงวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

การหัดอ่าน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.