สังคมศึกษา

สุชาติ อ่ำโนนไพร

โรงเรียนเสรีศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน